Jun 12, 2018

Pedagang-pedagang dan rakan-rakan kongsi  yang dihormati! Trader's Fair Malaysia akan berlangsung pada 30 Jun 2018 di Hotel InterContinental Kuala Lumpur. Kami menjemput anda untuk melawat pondok NordFX dimana anda menujukan segala soalan yang berkaitan, mendapat info berguna dan mengambil bahagian dalam loteri NordFX, dengan hadiah berjumlah $850 tunai untuk cabutan.

Alamat Trader's Fair: InterContinental Hotel, 165 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Masa dibuka: 09:00-18:00, kemasukan adalah percuma.

Terma dan syarat Hadiah Tunai Loteri:

1. Enam hadiah akan dicabut dalam loteri bagi satu jumlah $850 (tempat pertama - satu hadiah $250, tempat kedua - dua hadiah $150, tempat ketiga - tiga hadiah $100).

2. Cabutan akan berlangsung pada 11 Julai 2018. Nama-nama pemenang akan diumumkan dalam laman web rasmi NordFX dalam seksyen https://ms.nordfx.com/company-news.

3. Bagi menyertai loteri ini, peserta harus mengisi tiket loteri, menerima satu nombor unik dan membuat pendaftaran dengan menyatakan nombor unik ini. Tiket loteri hanya akan diberi di pondok NordFX, Trader's Fair Malaysia pada 30 Jun 2018 (https://malaysia.tradersfair.com)

4. Hanya pelanggan NordFX yang berikut boleh mengambil bahagian dalam cabutan hadiah ini:

  • sama ada telah mempunyai satu akaun perdagangan sebenar bersaman NordFX,
  • atau telah membukanya dalam tempoh bermula 30 June ke 10 Julai, 2018 dan telah membuat deposit sekurang-kurangnya$25 ke dalamnya.

5. Dana hadiah akan dikredit ke dalam akaun perdagangan NordFX pemenang berjenis PRO. Bagi mengkredit dana ini, pemenang harus menghantar satu permohonan e-mel ke my.support@nordfx.com, dengan menyatakan nama, nombor unik tiket dan nombor akaun dalam NordFX.

6. Keuntungan yang diterima oleh pemenang daripada berdagang menggunakan wang sendiri dan wang hadiah, boleh dikeluarkan pada bila-bila masa tanpa sekatan. Wang hadiah itu sendiri tersedia untuk pengeluaran atau pindahan setelah akaun itu mempunyai jumlah perdagangan sekurang-kurangnya 2 lot bagi setiap $50 daripada wang hadiah.

7. Perdagangan dengan selang masa kurang daripada 5 minit tidak akan diambil kira dalam pengiraan syarat volum minimum jumlah perdagangan (lihat p.6)

8. Loteri ini adalah disediakan bagi individu-individu yang berumur melebihi 18 tahun.

9. Satu peserta hanya boleh menyertai loteri ini hanya satu kali sahaja.

10. Pekerja NordFX tidak berhak menyertai loteri ini.

11. Loteri ini tidak serasi dengan rebat broker pengenalan. Komisen rakan kongsi tidak dikredi bagi perdagangan yang dilakukan oleh pemenang dengan wang hadiah.

12. Jika NordFX mengesyaki pelanggan menyalahguna atau cuba menyalahguna peraturan loteri ini, termasuk hedging kedudukannya dalam (menggunakan akaun perdagangan lain dalam NordFX) atau luar (menggunakan akaun-akaun dengan broker lain), syarikat memelihara hak, atas budi bicara sendiri, untuk menolak, menggantung atau menarik balik wang hadiah loteri dan, jika perlu, menyekat akaun pelanggan (perdagangan akan disekat, transaksi akan dibatalkan).

13. Syarikat memelihara hak untuk mengubah terma dan syarat bagi loteri ini tanpa notis awal kepada peserta, termasuk menggantungnya buat sementara atau membatalkan kesemuanya.

14. Penyertaan dalam loteri ini bererti anda telah bersetuju dengan Terma dan Syarat bagi promosi ini dan syarikat.


« Buletin Syarikat
Terima
Latihan
Baru dalam pasaran? Rujuk bahagian “Untuk Bermula”. Mula Berlatih
Ikuti Kami