Mei 15, 2020

Pelanggan yang dihormati, sebahagian dokumen peraturan kami telah dikemas kini: Syarat-Syarat KYC serta Polisi dan Prosedur Pengeluaran.

Perjanjian Pelanggan juga telah dikemas kini, sila beri perhatian pada perenggan 9.9 dan 13.6.

Selain itu, Penyeliaan Dagangan bagi Platform Dagangan “MetaTrader” telah dikemas kini (perenggan 1.6.1, 1.6.3, 4.1, 4.2, 8.4, 8.5).

Anda boleh meneliti secara penuh dokumen ini dan juga dokumen-dokumen peraturan yang lain pada laman web kami di bahagian "Dokumen Perundangan".


« Buletin Syarikat
Terima
Latihan
Baru dalam pasaran? Rujuk bahagian “Untuk Bermula”. Mula Berlatih
Ikuti Kami