Dengan menggunakan laman web dan/atau servisnya, anda bersetuju bahawa Nord FX tidak akan bertanggungjawab terhadap kebenaran maklumat yang ada di laman ini. Walau bagaimanapun, maklumat di laman ini telah disediakan dengan keperayaan penuh dan Nord FX menganggapnya sebagai tepat.

Selain itu, anda bersetuju untuk tidak meletakkan liabiliti terhadap NordFX terhadap keputusan yang diambil berdasarkan maklumat yang diterima di laman web ini atau yang berkaitan. Anda disyorkan untuk membuat demikian hanya selepas mendapat maklumat dari sumber boleh dipercayai dan SEMUA fakta telah disahkan dari sumber bebas. Pengguna dinasihatkan untuk menghubungi kami dan/atau mengambil nasihat profesional sebelum melibatkan diri dalam sebarang aktiviti atau keputusan berkenaan servis yang diminta.

Nord FX atau pengehosan webnya tidak akan dipertanggungjawabkan bagi sebarang kerosakan atau kerugian disebabkan gangguan atau kegagalan menggunakan laman web kami.

Laman dan segala maklumat yang ada di sini adalah maklumat umum dan tidak terkandung arahan untuk menjual atau merayu untuk membuat pembelian sebarang instrumen kewangan, sekuriti, kontrak hadapan komoditi atau produk berasaskan komoditi, atau servis nasihat atau pengurusan dagangan seperti diterangkan di sini.

Material yang terkandung dalam laman ini adalah harta intelek Nord FX dan tidak boleh dihasilkan, dihantar atau dicetak semula dengan apa cara sekalipun, tanpa kebenaran bertulis dari Nord FX. Memuat turun dan mencetak maklumat yang terkandung dalam laman ini atau mana-mana bahagiannya hanya dibenarkan untuk kegunaan para penggunanya sahaja.

Terima
Latihan
Baru dalam pasaran? Rujuk bahagian “Untuk Bermula”. Mula Berlatih
Ikuti Kami